Velikost pisave
   

Odbojka se je v otanju pri?ela igrati e leta 1933 na z udarnikim delom zgrajenem igri?u ob sokolski telovadnici. Odbojkarska sekcija je delovala pod okriljem portnega sokolskega drutva otanj in je tekmovala v takratni celjski sokolski skupini. Sekcijo odbojke so tvorili otanjski mladinci Maks Dvornik, Frido Lunik, Franc Lunik, Slavko Vre?ko, Marjan Mazej, Duan in Boo Mravljak, Herbi Kon?an, Rudi Lorbek, Tone Obreza, Valter Galuf, Valter Muhovec, Vlado Skobina, Savo nidari?, Janko Vrabi?, Joe Kompan, Joe Slomek in Vlado Weingerl. Sekcija je delovala vse do II. svetovne vojne.

Vendar pa mlaji ljubitelji porta kot zibelko odbojke poznajo Topolico. Tam se je namre? na pobudo dr. Vlada Weingerla odbojka pri?ela igrati okoli leta 1954/55 kot rekreativna oblika odbojke v dolini meseca na igri?u iz ?rnega lea (kasneji luft pod) pripeljanega iz takratne Tovarne usnja otanj. Nosilci razvoja odbojke so bili Mirko Goltnik, Ciril Triglav, Miha Kugovni?, Anton Kugovni?, Dr. Krajnc, Dr. Pochila, Zager tefan.

OK-zg-01

V maju leta 1965 so v Topolici ustanovili Odbojkarski klub Topolica. Ustanovni ?lani so bili Franc Kavnik, Branko Kavnik, Vili Zager, Karel Zager, Tone Stari?, Alojz Stari?, Janko Kugovni?, Tone Kugovni?, Bojan Menhart, Boleslav Simoniti, Drago Tame, Franc Verko in Stanko Marinek. Ob ustanovitvi kluba je predsednica kluba postala Vida Klemen?i?, njeno delo pa so nadaljevali Zdravko Kugoni?, Viki Zager, Drago Tame, Bojan Dolenc, Vili Sijarto, Rudi Roi?, Edvard Fenko, Albin Olovnik, Branko Sev?nikar, od leta 2008 pa klub vodi Botjan igon. Prvi trener po letu 1965 je bil Anton Stari?, njegovi nasledniki pa so bili Janko Kugovni?, Milan teharnik, Stane Marinek, Samo abkar, Darko Menih, Miran Boi?, Niko Jeron?i?, Teo Pajnik, Nikolaj Pozdniak, Bruno Najdi?, Dejan Fujs, ivojin Vra?ari?, Maks Kotnik, Zoran Keda?i? in od letonje sezone (2014/2015) naprej ?rt Butinar. To so bili trenerji prve ekipe, seveda pa je delalo v klubu e mnogo drugih trenerjev, ki so bili zadoleni za delo z mlajimi selekcijami.

 

Pregled klubske zgodovine

1965: V Topolici je bila v Dolini meseca odigrana prva uradna tekma. Pri ekipi Topolice je gostovala ekipa iz Zre?. portni zanesenjaki iz Topolice in otanja so e isto leto ustanovili OK Topolica, ki se je vklju?il v tekmovanje mariborsko - celjske regije. e v prvi sezoni so tekmovanje kon?ali na 2. mestu, kar je bilo veliko presene?enje in spodbuda za nadaljnje delo.

Sezona 1971-72: Odbojkarji Topolice so dosegli 1. mesto v mariborsko - celjski ligi. S tem so si zagotovili napredovanje in nastop igranja v 2. republiki ligi Slovenije.

Sezona 1977-78: Po uspenih nastopih si je ekipa zagotovila napredovanje v 1. slovensko ligo - vzhod

Sezona 1978-79: Bila je ena od najuspenejih, saj se je ekipa prebila do finalnega turnirja slovenskega pokala. Tam je bil je njen bil nasprotnik Kamnik, sicer ?lan II. zvezne odbojkarske lig in tudi kasneji zmagovalec.

Sezona 1979-80: Za velik uspeh so poskrbeli pionirji, ki so postali slovenski podprvaki.

Sezona 1983-84: V Sloveniji je bila ustanovljena enotna I. SOL iz katere je ekipa izpadla, povratek pa ji je uspel v sezoni 1986-87. Od leta 1987 do 1991 so ?lani uspeno nastopali v I. SOL, klub pa je vodil predsednik Edvard Fenko.

Sezona 1990-91: Bila je ena uspenejih, saj ?lani doseejo 2. mesto v I. SOL za Granitom iz Slovenske Bistrice. Trener ?lanske ekipe je bil Miran Boi?, predsednik kluba pa je postal Franc Sev?nikar.

Sezona 1991-92: ?lanska ekipa je izpadla iz I. SOL.

Sezona 1992-93: enska ekipa se je lo?ila od OK Topolica in ustanovila svoj samostojni enski odbojkarski klub Kajuh otanj.

Sezona 1993-94: Na trenerskem mestu je prilo do zamenjave, klub je prevzel Janko Kugovni?. Po kon?anem rednem delu je prilo do spremembe na?ina ligakega tekmovanja. Topolki odbojkarji so si zagotovili razigravanje za uvrstitev v I. A DOL.

Sezona 1994-95: Prva ekipa je nastopala v I. B DOL, uvrstitev v I. A DOL pa jim ni uspela. Druga ekipa osvoji 7. mesto v III. DOL vzhod. Kadeti so se uvrstili na 5., mladinci pa na 7. mesto dravnega prvenstva.

Sezona 1995-96: Moki odbojkarski klub Topolica se preimenuje v OK otanj Topolica s sedeem v otanju. Trener ?lanske ekipe je postal Darko Menih, v tej sezoni si je prva ekipa z dobrimi igrami priborila nastope v I. A DOL. Druga ekipa je v III. DOL zasedla 9. mesto. Stareji de?ki so osvojili 7., mladinci pa so se zadovoljili z 9. mestom.

Sezona 1996-97: Po polfinalu s Salonitom je ekipa izpadla iz I. A DOL. Druga ekipa je osvojila 10. mestu III. DOL, stareji de?ki zasedejo 5., mladinci in kadeti pa 7. mesto.

Sezona 1997-98: trener je postal Teobald Pajnik. V kvalifikacijah za vstop v enotno I. DOL je ekipa osvojila 3. mesto in s tem dobila monost igranja v I. DOL. Druga ekipa je osvojila 3. Mesto v III. DOL, mladinci osvojijo 5., kadeti 4., mlaji de?ki pa 10. mesto v dravi.

Sezona 1998-99: Prva ekipa je osvojila 9. mesto in s tem izpadla iz prve lige. Druga ekipa je kon?ala na 11. mestu, mladinci pa so osvojili 5. mesto. Za lep uspeh so s 3. mestom in s tem bronasto kolajno poskrbeli kadeti s trenerjem Lubom Globa?nikom. Stareji de?ki so bili na koncu 8., de?ki v mini odbojki pa so zasedli 4. mesto v dravi.

Sezona 1999-2000: Trener je postal Nikolaj Pozniak, ki je v II. DOL osvojil 3. mesto. Druga ekipa je zasedla 9. mesto. Mladinci so osvojili 5., kadeti pa 7. mesto v dravi.

Sezona 2000-01: Z zmago v II. DOL se ekipa vrne v prvo ligo, druga ekipa je v tej sezoni pristala na 7. mestu. Stareji de?ki s trenerko Natao Stevan?evi? so se veselili naslova dravnih prvakov. Mladinska ekipa je bila 7, kadetska 8., ekipa mini odbojke pa prav tako 7. v dravi.

Sezona 2001-02: ?lanska ekipa je v I. DOL osvojila 8. mesto, II. ekipa pa je v III. DOL kon?ala na 6. mestu. Mini odbojka de?ki so osvojili 4. mesto, stareji de?ki 8., kadeti pa 6. mesto v dravi.

Sezona 2002-03: Trener ekipe je postal Bruno Najdi?, v I. DOL pa je klub osvojil 7. mesto. V isti sezoni je bila druga ekipa 6. v III. DOL. Ekipa male odbojka je osvojila 2., mini odbojke 3., mladinci pa 7. mesto v dravi.

Sezona 2003-04: ?lanska ekipa je postala dravni prvak po tem, ko je v polfinalu premagala Salonit, v finalnem obra?unu pa je bila bolja e od Calcita iz Kamnika. To je najve?ji uspeh v zgodovini kluba in aleke doline. Druga ekipa je obdrala 6. mesto v III. DOL, de?ki v mali odbojki pa so osvojili 5. mesto.

OK-zg-07

Sezona 2004-05: ?lani so v dravnem prvenstvu imeli za sabo e eno uspeno sezono, ki so jo zaklju?ili kot dravni podprvaki za ekipo Autocommerca iz Bleda. Prav tako je ekipa v tej sezoni tekmovala v evropskem tekmovanju Top Teams. Druga ekipa je v III. DOL zasedla 8. mesto. Stareji de?ki in mala odbojka so osvojili 5. mesto, mini odbojka pa 4. mesto v dravi.

Sezona 2005-06: Trener ?lanske ekipe je postal Dejan Fujs, ki je ekipo popeljal do tretjega mesta v dravnem prvenstvu. otanj Topolica je tekmovala tudi v novoustanovljeni srednjeevropski ligi (Mevza), kjer je na koncu zasedla 8. mesto, prav tako pa je tekmovala tudi v pokalu CEV. V kvalifikacijah je osvojila 3. mesto in se tako ni uspela uvrstiti v nadaljevanje tekmovanja. Druga ekipa je osvojila 7. mesto v III. DOL, stareji de?ki pa 8. mesto v Sloveniji.

Sezona 2006-07: ?lanska ekipa je zaradi finan?nih teav kluba izstopila iz I. DOL in je s tekmovanjem nadaljevala v III. DOL, kjer je ekipo vodil nov trener ivojin Vra?ari? in zasedel 4. mesto. Mladinci so s tekmovanjem zaklju?ili v prvem krogu tekmovanja, kadeti so zasedli kon?no 8., stareji de?ki pa 5. mesto.

Sezona 2007-08: ?lanska ekipa je zasedla 1. mesto v III. DOL vzhod in napredovala v II. DOL. Mladinci so zasedli kon?no 9., kadeti 8., stareji de?ki pa odli?no 2. mesto in srebrno medaljo.

Sezona 2008-09: ?lanska ekipa je v II. DOL zasedla zadnje, deseto mesto. Uspeneji so bili mladinci, ki so sezono zaklju?ili na 5. mestu. Kadeti so na zaklju?nem turnirju v doma?i dvorani osvojili kon?no 3. mesto in bronasto medaljo. Po kon?ani sezoni je vodenje kluba prevzel Botjan igon.

Sezona 2009-10: ?lanska ekipa, ki jo je prevzel Maks Kotnik, je zasedla 6. mesto v II. DOL. Mladinci so na zaklju?nem turnirju pred doma?imi navija?i osvojili 4. mesto, kadeti pa so zasedli kon?no 10. mesto.

Sezona 2010-11: ?lani so si z osvojitvijo 2. mesta v II. DOL zagotovili dodatne kvalifikacije, kjer pa so bili po dveh odigranih tekmah s Krko neuspeni. Mladinci so izpadli v ?etrtfinalu, kadeti in stareji de?ki so z nastopanjem zaklju?ili v B ligi.

Sezona 2011-12: ?lanska ekipa je pod vodstvom novega trenerja Zorana Keda?i?a osvojila 1. mesto v II. DOL in se po estih letih vrnila v I. DOL. Mladinci so s tekmovanjem zaklju?ili v prvem krogu tekmovanja, kadeti in stareji de?ki so igrali v B ligi.

prvaki

Sezona 2012-13: ?lanska ekipa je po rednem delu dravnega prvenstva osvojila 3. mesto in se uvrstila v ligo za prvaka. V ?etrtfinalu je izpadla proti kasnejemu finalistu Calcitu iz Kamnika. Druga ?lanska ekipa je nastopala v III. DOL vzhod in tekmovanje zaklju?ila na 5. mestu. Mladinci so s tekmovanjem zaklju?ili v prvem krogu, kadeti so igrali v A ligi in zasedli kon?no 10. mesto, stareji de?ki pa so igrali v B ligi.

Sezona 2013-14: ?lanska ekipa se je po rednem delu prvenstva v 1. DOL uvrstila v zeleno skupino za obstanek. Na koncu sezone so ?lani zasedli 8. mesto v 1.DOL. Mladinci so izpadli v 1/4 finalnem turnirju v skupini B. To sezono starostne skupine kadetov, de?kov, male in mini odbojke niso imele ekip za uradna tekmovanja.

Sezona 2014-15: Pomlajeno ?lansko ekipo je prevzel ?rt Butinar. ?lanska ekipa se seli v drugo ligo Slovenske odbojke.

Sezona 2015-16: ?lansko ekipo prevzame dolgoletni igralec otanjske odbojke, Marko Pokleka.

Ekipe 1B. DOL

 • Šoštanj Topolšica
 • Špan Brezovica
 • SIP Šempeter
 • Hoče
 • Radenci
 • KEKOOprema Žužemberk
 • Fužina Sij Metal Ravne
 • Korvolley Mislinja

 

Članska ekipa

 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 90.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 92.jpg
 • 8_menih.jpg
 • 95.jpg
 • 4_luka.jpg
 • 94.jpg
 • 91_nace.jpg
 • 5.jpg
 • 93.jpg
 • 7.jpg

Ostale povezave

Motivacijski VIDEO